پیام تبریکی سال نو، منیژه باختری، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو

Ambassador Manizha Bakhtari’s New Year Wishes


I want to express my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. I hope that you all enjoy this special occasion with friends and family where ever you are.


به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد

شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان
اجازه بدهید نوروز باستان جشن مقدس نیاکان مان را و سال نو هجری خورشیدی را به همه شما تبریک بگویم و سال پر از خوشی و خوشبختی و سر فرازی برای ملت مان آرزو کنم
 
بدون شک که تقویم خورشیدی 365 روزة گردش زمین به دور خورشید، یکی از منطقی ترین تقویم ها در جهان است که نظم طبیعت را به گونه شایسته نمایش می دهد و از مرز های چین تا آسیای غربی کاربرد دارد. این جشن، باستانی ترین سنت بازمانده از هزاران سال پیش است که تمام مردم حوزه تمدنی ایران باستان و تاریخی، را در بر می گیرد. با این که امروز مرزهای سیاسی، مردمان این حوزه تمدنی را با تقسیم بندی در چهار چوب کشور های مختلف از هم جدا کرده است، اما ارزش ها و تاریخ مشترک با همه افتخارات آن میراث فرهنگی مردمان از خجند تا اصفهان و نیشاپور و از بلخ و هرات تا سمرقند و از قفقاز تا ماورالنهر است
 
با این که سیاست های ظالمانه و یکه تازانه قدرت هایی در تمامی این حوزه تمدنی بار بار تلاش ورزیده اند تا مردم را از گرامیداشت این جشن باستانی باز دارند و ریشه های تاریخی مردمان را از این روز بگسلانند و با سیاست های جابرانه با ستیزش و پرخاش گری و حیله گری به ویژه در آسیای میانه پیوند های مردم را با هویت دیرینه شان قطع کنند، اما مردم کماکان نوروز را با شکوهنده گی تمام جشن می گیرند

افغانستان نیز در زمینه تجربه های تلخی را در دوره های مختلف تاریخی از سر گذشتانده است. خوشبختانه در حدود یک دهه پیش با کمک جامعه جهانی و رشادت مردم افغانستان به فرمانروایی یکی از این دوره های تحجر و دگم اندیشی در قرن 21 - نقطه پایان گذاشته شد. خوشبختانه امروز جشن نوروز از سوی مردم و دولت افغانستان با شکوهمندی ویژه و سرور و شادمانی در سراسر کشور برگزار می گردد
 
جای خوشحالی و مسرت است که سازمان یونسکو به تاریخ 22 فبروری سال 2010 مطابق 4 دلو 1388، اول سال هجری خورشیدی یعنی نوروز را به نام عید جهانی نوروز با پیشینه ایرانی - البته به معنای ایران تاریخی- اعلام کرد. امروز جشن نوروز در شمار میراث های جهانی توسط سازمان یونسکو به نام میراث غیر ملموس جهانی ثبت شده است.
جشن نوروز در گوشه های مختلف افغانستان با شکوه ویژه تجلیل می گردد. مردم افغانستان از بلخ بامی تا بدخشان، از پروان تا قندهار و از غزنین تا هرات و بامیان و از ارزگان تا جلال آباد نوروز را جشن می گیرند. در شهر مزار شریف مردم نوروز را با بر افراشتن جهنده در زیارت علی ابن ابیطالب می آغازند و با میله عنعنه یی گل سرخ، نیزه بازی، سوارکاری و بزکشی بدان شکوه دوبالا می بخشند. نوروز جشن رویش و باروری است. لاله های سرخ که در دامنه های کوه ها و تپه های بلخ که از نخسین روز های سال نو خودجوشانه می رویند، زهدان پر بار مادر طبیعت را نمایش می دهند
 
در شهر کابل نیز مردم با برافراشتن جهنده در دامنه کوه کارته سخی باورهای دینی خود را همراه با گرامیداشت از جشن پارینه نوروز بازتاب می دهند و همزمان میله های نوروزی در خواجه صفا، تپه استالف، شاه شهيد، کاريز مير، گلغندی با مراسم ویژه یی برگزار می گردند
 
تهیه غذاهای سنتی به مناسبت نوروز نیز بخشی از شکوه گرامیداشت نوروز را در افغانستان بازتاب می دهد. پختن سمنک طی مراسم ویژه، تهیه هفت میوه و سبزی چلو برای هر خانواده افغان تا جایی که مقدور است لازمی پنداشته می شود
 
افزون بر این مردم نوروز را نماد مسرت و خوشبختی فرد در تمام سال دانسته و با لبخند و هیجان به پیشواز آن می شتابند. به قول منوچهری

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز
کامگارا، کار گيتی تازه از سر گير باز
 
بدون شک ارج گزاری به نوروز نشانه یی از وفاداری مان به ارزش های بازمانده از نیاکان ماست. بیایید نوروز را که گوشه یی از هویت مان را در این فضای پر از نگرانی و پر دغدغه امروز بازتاب می دهد، به یاد داشته باشیم و آن را گرامی بداریم


سال نو تان خجسته باد
کامگار و پاینده باشید

 

 Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS