اطلاعیه / خبرتیا

قرار است مسولین امور قونسلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو بتاریخ 8 و 9 اپریل سال جاری میلادی غرض اجرای امور قونسلی به شهر هیلسینگی کشور فنلند سفر نمایند


Updated: (3.25.2011)

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS