اطلاعیه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو، فاجعه بزرگ و مصیبت بار  رانش زمین در ولایت بدخشان را به مردم سر بلند، آزاده، مؤمن و بزرگوار این ولایت و بازماندگان مصیبت دیده تسلیت گفته، شفای عاجل آسیب دیدگان، صبر و اجر بازماندگان را از خدای منان مسألت می نماید و امیدوار است که با همت و مساعدت مسؤلان دولتی و هموطنان عزیز خسارت های مادی این حادثه هر چه سریع تر جبران گردد. در روز های اخیر به اساس تصویب شورای محترم وزیران، در ارتباط به دریافت مساعدت های ملی و بین المللی جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث اخیر به ویژه رویداد لغزش زمین در ولایت بدخشان، اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث به عنوان مرجع اصلی تحویل گیری کمک های بین المللی و حساب بانکی کمیته ملی مبارزه با حوادث برای جلب کمک های نقدی در سطح ملی و بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است. سازمان های خیریه، ارگان های دولتی و هموطنان عزیز که خواهان کمک به آسیب دیده گان ولایت بدخشان می باشند، میتوانند کمک های نقدی شان را به حساب بانکی زیر واریز نمایند.Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS