اطلاعیه بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو

به تعقیب اطلاعیه قبلی به اطلاع آن عده از هموطنان گرامی که درخواست پاسپورت


Updated: (6.16.2016)

اطلاعیه بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو
به تعقیب اطلاعیه قبلی به اطلاع آن عده از هموطنان گرامی که درخواست پاسپورت ها ماشین خوان نموده اند، به اطلاع ایشان رسانیده می شود، که اکثر درخواست های که تا قبل از نزدهم ماه می سال جاری میلادی (19-05-2016) توسط بخش قونسلی دریافت شده است، پاسپورت های ایشان چاپ گردیده و به بخش قونسلی سفارت، از مرکز چاپ (جنرال قونسلگیری ج.ا. افغانستان مقیم بن آلمان) مواصلت نموده است. بخش قونسلی روزانه به تعداد مقدور پاسپورت ها را به آدرس شما متقاضیان گرامی توسط پست راجستری ارسال می نماید. مدت دریافت پست راجستری در داخل ناروی حدود 5 الی 8 روز کاری و در خارج از ناروی حدود 5 الی 10 روز کاری را دربر می گیرد. متقاضیان پاسپورت که خواستار دریافت پاسپورت خویش از بخش قونسلی سفارت شده اند، نیز توسط تماس تیلیفونی برای ایشان جهت دریافت پاسپورت های ایشان اطلاع داده می شود.
آن عده از درخواست کننده ها، که دارنده پاسپورت دستنویس هستند و تا اکنون پاسپورت خویش را به بخش قونسلی سفارت ارسال ننموده اند. پاسپورت های جدید ایشان تا رسیدن پاسپورت های دستنویس به بخش قونسلی ارسال نخواهد گردید.
لذا از هموطنان گرامی صمیمانه تقاضا می نماییم، که از تماس تیلیفونی با بخش قونسلی در این مورد خود داری نمایند.
آن تعداد از درخواستی های که اسناد ایشان در زمان تقاضا تکمیل نبوده و بعداً اسناد خویش را تکمیل نموده اند. مدت حد اقل صدور پاسپورت شش هفته از زمان تکمیل اسناد محاسبه می گردد، نه از زمان درخواست پاسپورت. در صورت تکمیل نبودن اسناد، کارمندان بخش پاسپورت با متقاضی توسط تماس تیلیفونی یا ایمیل خواستار تکمیل اسناد می گردند.
هر تماس بدون موجب با بخش قونسلی باعث سکته گی در روند کار روزانه بخش قونسلی می گردد. در نتیجه این تماس ها، رسیدگی به امور شما مراجعین و هموطنان گرامی به تأخیر مواجه می گردد.
از صبر و حوصله مندی شما سفارت ج.ا. افغانستان اظهار و امتنان می دارد.
با احترام
بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو
Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS