محفل تجلیل از نودهتمین سالروز استراد استقلال کشور در شهراسلو

به مناسبت از گرامی داشت نود هفتمین سالروز استراد استقلال کشور محفلی توسط

By Khalid Azim
Updated: (8.21.2016)

به مناسبت گرامی داشت از نودو هفتمین سالروز استراد استقلال کشور، محفلی توسط سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو برگذار شد. در این محفل از مقامات عالی رتبه کشور شاهی ناروی، سفرا و دیپلومات های خارجی مقیم در اسلو و افغان های مقیم کشور ناروی دعوت به عمل آمده بود.
محفل با پخش سرود ملی ج.ا. افغانستان آغاز گردید. متعاقباً محترمه خانم شکریه بارکزی سفیر کبیر ج.ا. افغانستان و نماینده خاص رییس جمهور در اسلو در مورد تاریخچه و اهمیت روز استرداد استقلال کشور سخنرانی نمودند. هم چنین در این سخنرانی از پیشرفت و تحولاتی که در عرصه های مختلف در چند سال اخیر در افغانستان به وجود آمده است، نیز یادآوری گردید.
این سخنرانی مورد استقبال گرم مهمان خارجی و افغان قرار گرفت.
در ختم محفل از طرف سفارت ج.ا. افغانستان تقدیر نامه های برای یک عده از شخصیت های افغان ساکن ناروی که خدمات شایانی برای کشور
انجام داده اند، اهدا گردید.
Print article Print the article

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS