اطلاعیه بخش قونسلی

اطلاعیه بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان در مورد سفر هیئت قونسلی به شهر هلسینکی!

به اطلاع تمام هموطنان گرامی مقیم فنلند رسانیده می شود بر اینکه؛
زمان گرفتن وقت ملاقات با هیئت قونسلی در شهر هلسینکی تا تاریخ 17 اکتوبر ساعت 17:00 تعیین شده بود. هم اکنون هم لیست پذیرش هیئت قونسلی برای روز های تعیین شده کاملاً پر گردیده و دیگر برای تعیین وقت ملاقات جدید گنجایش وجود ندارد. از سایر هموطنان گرامی که تا اکنون نتوانستند وقت ملاقات برای خود بگیرند. خواهشمندایم، که برای اجرای امور قونسلی به سفارت ج. ا. افغانستان مقیم اسلو مراجعه نمایند.Updated: (10.17.2016)

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS