Retningslinjer for attest på sivilstand


NB: Den afghanske ambassaden i Oslo kan ikke utstede ekteskapsattester.

Afghanske statsborgere bosatt i Norge, Danmark, Finland og Island kan søke hos ambassaden i Oslo om å få følgende attester/sertifikater:

• Skilsmisseattest
• Sølibatsertifikat

Søknader om de ovennevnte dokumentene kan kun gjøres ved personlig oppmøte på ambassaden. I tillegg til dokumenter som bekrefter deres sivilstatus, må søkere komme i følge med nødvendig antall vitner og garantister.

Sjekkliste for forutsetninger og krav

De som søker om skilsmisseattester må (det følgende gjelder begge ektefeller):

- Komme til et forhåndsavtalt møte med konsulen på ambassaden.
- Skaffe til veie sin originale ekteskapsattest utstedt av en lovmessig godkjent autoritet i eller utenfor Afghanistan. Ekteskapsattester utstedt i Afghanistan må være godkjent av, og bære seglet til konsulatavdelingen ved Utenriksdepartementet i Kabul, Afghanistan.
- Ta med to voksne vitner som kan bevitne skilsmisseprosessen skriftlig.

De som søker om sølibatsertifikat må:

- Komme til et forhåndsavtalt møte med konsulen på ambassaden.
- Ta med beviser som bekrefter at de ikke hadde fylt 18 år da de reiste fra Afghanistan som flyktninger til et annet land. Søkere som fylte 18 år mens de fremdeles bodde i Afghanistan må søke om sølibatsertifikat i Afghanistan.
- Ta med tre voksne garantister, som kan garantere skriftlig for sølibatstatusen til søkeren.
- Ta med to voksne vitner som kan bevitne prosessen skriftlig.
- Betale prosesseringsavgiften for sølibatsertifikatet (se tabell nedenfor).

Alle søkere må dessuten:

- Ta med to passfoto av hver søker. Bildene må være tatt nylig og være identiske, tatt direkte forfra med begge ører synlig.
- Betale avgift for utstedelse av sivilstandsattester (se avgiftstabell nedenfor).
- Ta med dokumenter som bekrefter identiteten til paret, som for eksempel pass.
- Ta med dokumenter som bekrefter nåværende oppholdsstatus for paret i Norge eller et av de andre nordiske landene.
- Ta med dokumenter som bekrefter søkernes nåværende adresse, som for eksempel strømregninger.

Avgifter og portokostnader

 Artikler  Beløp
 Avgift for sivilstandsattester  47 Euro (inkludert 2 Euro i bankgebyr i Norge)
 Returpostkostnader (om nødvendig)  20 Euro
   
 
Betalingsmetoder

Avgifter for utsteding av attester og alle andre konsulatavgifter kan kun betales i Euro. Betaling i annen valuta vil ikke bli akseptert.

Avgifter for utsteding av attester og alle andre konsulatavgifter må betales med sertifisert banksjekk (valutasjekk) skrevet ut til ”The Embassy of Afghanistan, Oslo”. Disse kan skaffes i de fleste banker, uavhengig av om du har konto i banken eller ikke, ved å betale det nødvendige beløpet i tillegg til eventuelt gjeldende avgifter.

De som søker ved personlig oppmøte på ambassaden kan også betale med debet- eller kredittkort ved levering av søknad.

Betaling med kontanter, personlige sjekker eller bankoverføring blir ikke akseptert.

Betalinger må dekke det totale beløpet som skal betales til ambassaden, inkludert eventuelle gebyrer og postkostnader, og må innbetales på ambassaden samtidig med innlevering av søknadsskjemaet.

Hvordan søke om sivilstandsattester

Alle søkere må kontakte konsulatavdelingen på forhånd for å avtale et møte. Konsulatavdelingen har følgende åpningstider:

Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00.
Konsulatavdelingen er stengt utenom disse tidene, samt lørdag og søndag.

Søkerne bør møte sammen med vitner og garantister til avtalt tid. Husk at ved søknad om skilsmisseattester er det essensielt at begge ektefeller er til stede. Ambassadens adresse er som følger:

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Intervjuer for skilsmisseattester og sølibatsertifikater blir gjennomført av konsulen ved ambassaden, og kan vare i én til to timer. I noen tilfeller vil søkeren bli bedt om å komme tilbake på et gitt tidspunkt for å hente sin(e) attest(er). På søkerens oppfordring kan vi sende deres attester og dokumenter per post, dersom et andre oppmøte på ambassaden ikke er nødvendig. I så tilfelle må søkeren levere inn en adressert konvolutt for rekommandert sending, eller legge ved et beløp som dekker portokostnadene.

Retur av originaldokumenter

Alle originaldokumenter som leveres inn som del av en søknad om sivilstandsattest vil bli returnert til søkeren når søknadsprosessen er ferdigstilt.

Klar for å søke?

Om du har lest informasjonen ovenfor, og er klar til å søke, vennligst ta kontakt med konsulatavdelingen i åpningstidene (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00) for å avtale et møte med konsulen.

Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon?

For mer informasjon vennligst kontakt konsulatavdelingen i åpningstiden (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00).

Telefon:
(+47) 22 12 35 70

E-post:
consular.info@afghanistanembassy.no

Postadresse:
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS