Retningslinjer for fullmakt


Afghanistans ambassade i Oslo utsteder fullmaktsbrev til afghanske statsborgere og afghanskfødte personer og andre personer som bor i, og søker fra, Norge, Danmark, Finland og Island. Søkeren kan kun søke om fullmaktsbrev ved personlig oppmøte. Søkeren må komme sammenmed to vitner og fullmektigen, om hun/han er tilgjengelig.

Sjekkliste for forutsetninger og krav

Alle søkere må:

- Komme til et forhåndsavtalt møte med konsulatavdelingen på ambassaden.
- Ta med to passfoto, som skal være festet i ruten på søknadsskjemaet (bildene må være tatt nylig og være identiske, tatt direkte forfra med begge ører synlig).
- Ta med to voksne vitner, inkludert fullstendig informasjon om dem, samt to bilder og dokumentasjon av hvert vitne.
- Dersom fullmaktsbrevet gjelder land eller eiendom, sørge for fullstendig informasjon om
eiendommen.
- Sørge for dokumenter som bekrefter søkerens identitet.
- Sørge for dokumenter som bekrefter fullmektigens identitet. Om fullmektigen ikke er til stede må hans/hennes skriftlige samtykke/tillatelse fremvises.
- Sørge for dokumenter som bekrefter søkerens nåværende adresse.
- Betale de nødvendige behandlingsavgifter (se avgiftstabell nedenfor).Avgifter og portokostnader

 Artikler  Beløp
 Behandlingsavgift for fullmaktsbrev  115 Euro (inkludert 2 Euro i bankgebyr i Norge)
 Returpostkostnader (om nødvendig)  20 Euro


 
Betalingsmetoder

Fullmaktsavgifter og alle andre konsulattjenester kan kun betales i Euro. Betaling i annen valuta vil ikke bli akseptert.

Fullmaktsavgifter og alle andre konsulatkostnader må betales med sertifisert banksjekk (valutasjekk) skrevet ut til ”The Embassy of Afghanistan, Oslo”. Disse kan skaffes i de fleste banker, uavhengig av om du har konto i banken eller ikke, ved å betale det nødvendige beløpet i tillegg til eventuelt gjeldende avgifter.

De som søker ved personlig oppmøte på ambassaden må betale med debet- eller kredittkort ved levering av søknad.

Betaling med kontanter, personlige sjekker eller bankoverføring blir ikke akseptert.

Betalinger må dekke det totale beløpet som skal betales til ambassaden, inkludert eventuelle gebyrer og postkostnader, og må innbetales på ambassaden samtidig med levering av søknadsskjemaet.Hvordan søke om fullmaktsattester

Alle søkere må kontakte konsulatavdelingen på forhånd for å avtale et møte. Konsulatavdelingen har følgende åpningstider:
Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00.
Konsulatavdelingen er stengt utenom disse tidene, samt lørdag og søndag.

Til avtalt tid skal søkeren, fullmektigen (om tilgjengelig) og to vitner møte opp på ambassaden. Ambassadens adresse er som følger:

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Intervjuet gjennomføres av konsulen, og kan vare i én til to timer. Vanligvis blir fullmaktsbrev utstedt på slutten av intervjuet. I noen tilfeller vil søkeren bli bedt om å komme tilbake på et gitt tidspunkt for å hente sitt fullmaktsbrev. På søkerens oppfordring kan deres fullmaktsbrev og dokumenter bli sendt i posten, dersom et andre oppmøte på ambassaden ikke er nødvendig. I så tilfelle må søkeren levere inn en adressert konvolutt for rekommandert sending eller legge et beløp som dekker portokostnadene.


Retur av originaldokumenter

Alle originaldokumenter som innleveres til ambassaden som en del av din søknad vil returneres til søkeren når søknadsprosessen er ferdigstilt.Klar til å søke?

Om du har lest informasjonen ovenfor og er klar for å søke, kontakt konsulatavdelingen ved ambassaden for å avtale et møte.Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon?

For mer informasjon vennligst kontakt konsulatavdelingen i åpningstiden (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00).

Telefon:
(+47) 22 12 35 70

E-post:
consular.section@afghanistanembassy.no

Postadresse:
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS