Retningslinjer for søknad om identitetsattester


Afghanske statsborgere bosatt i Norge, Danmark, Finland og Island kan søke ambassaden om dokumentasjon på:

• Deres fødsel i Afghanistan
• Deres afghanske identitet
• Deres statsborgerskapsstatus i Afghanistan.

For å søke om attester for fødsel, identitet og nasjonalitet, må man møte opp personlig ved ambassaden. Søkere må framlegge nødvendig dokumentasjon på sin identitet.Sjekkliste for forutsetninger og krav

Alle søkere som søker om identitetsrelaterte attester må:

- Møte opp til et forhåndsavtalt intervju ved ambassaden.
- Ha med to passfotografier. Bildene må være tatt nylig og være identiske, tatt direkte forfra med begge ører synlig.
- Ha med dokumenter som bekrefter deres afghanske identitet, fødsel og nasjonalitet.
- Skjemaer for identitetsattester finnes under menyvalget ”Søknadsskjemaer” under ”Visum- og konsulattjenester” i hovedmenyen på ambassadens internettside.
- Ha med dokumenter som bekrefter nåværende oppholdsstatus i Norge eller et av de andre nordiske landene.
- Ha med dokumenter, som strømregninger eller lignende fra sine respektive land, for å bekrefte sin nåværende adresse.Avgifter for behandling av søknader og portokostnader

Artikler Beløp
Identitetsattest (Fødsel, identitetattester) 29 Euro (inkluderer 2 Euro i bankgebyr i Norge)
Returpostkostnader 20 Euro

Betalingsmetoder

Attestavgifter og alle andre konsulatskostnader kan kun betales i Euro. Betaling i annen valuta vil ikke bli akseptert.

Attestavgifter og alle andre konsulatavgifter må betales med sertifisert banksjekk (valutasjekk) skrevet ut til ”The Embassy of Afghanistan, Oslo”. Disse kan skaffes i de fleste banker, uavhengig av om du har konto i banken eller ikke, ved å betale det nødvendige beløpet i tillegg til eventuelt gjeldende avgifter.

De som søker ved personlig oppmøte på ambassaden må betale med debet- eller kredittkort ved levering av søknad.

Betaling med kontanter, personlige sjekker eller bankoverføring blir ikke akseptert.

Betalinger må dekke det totale beløpet som skal betales til ambassaden, inkludert eventuelle gebyrer og postkostnader, og må innbetales på ambassaden samtidig med innlevering av søknadsskjemaet.

Hvordan søke om identitetsattester

Søkerne må kontakte ambassadens konsulatsavdeling via telefon eller e-post for å avtale et tidspunkt for personlig intervju. Konsulatetavdelingens åpningstider er:

Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00.
Konsulatavdelingen er stengt utenom disse tidene, samt lørdag og søndag.

Søkerne må sørge for å ta med alle de nødvendige dokumenter de møter til avtalt tid. Ambassadens besøksadresse er som følger:

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Intervjuer for identitetsattester blir gjennomført av en konsulatsansatt, og varer mellom 30 og 60 minutter. Vanligvis blir attestene utstedt på slutten av intervjuet. I noen tilfeller vil søkeren bli bedt om å komme tilbake på et avtalt tidspunkt å hente sine attester. På søkerens forespørsel, og om et nytt besøk ved ambassaden ellers ikke er nødvendig, kan vi sende attester og dokumenter per post. I så tilfelle må søkeren legge ved en adressert konvolutt for rekommandert sending, eller legge ved et tilstrekkelig beløp for å dekke returpostkostnadene.

Retur av originaldokumenter

Alle dokumenter som blir levert inn til ambassaden vil bli returnert når prosessen er ferdigstilt.

Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon?

For mer informasjon vennligst ta kontakt med konsulatavdelingen i åpningstiden (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00).

Telefon:
(+47) 22 12 35 70

E-post:
consular.info@afghanistanembassy.no

Postadresse:
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS