Den Afghanske Ambassaden

har æren av å invitere deg til seminar
torsdag 4. april 2013 kl. 09:00-12:20
om

"VOICES OF THE FUTURE"
Afghansitan etter 2014
Kvinners situasjon vis-à-vis de politiske forhold og sosiale medier i Afghanistan


med Quhramaan Haqani Kakar, Liv Kjølseth, Kai Eide og Parwiz Kawa
Seminaret åpnes av Anne-Grete Strøm-Erichsen

Seminaret arrangeres i Fanehallen, Akershus festning, Oslo
torsdag 4. april 2013 kl. 09:00-12:20

Påmelding sendes til afghanistan2014@afghanistanembassy.no innen 21 mars

For mer informasjon og detaljert program vennligst besøk seminarets nettside: http://www.afghanistanembassy.no/voices-of-the-future
Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Voices-of-the-Future/321627667940839

Med vennlig hilsen
Den Afghanske Ambassaden
www.afghanistanembassy.no • info@afghanistanembassy.no • T: +47 22 12 35 76


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS