اطلاعیه

به اطلاع تمام مراجعین محترم بخش امور قونسلی سفارت جمهوری اسلامی اففانستان مقیم اسلو رسانیده میشود که نسبت گسترش سریع ویروس کرونا در کشور شاهی ناروی، و با توجه به اهمیت سلامتی مراجعين محترم و با درنظرداشت اعلام مراجع ذيربط کشور ناروی، بخش قونسلی این سفارت از روز جمعه ۲۳ حوت ۱۳۹۸ مطابق به 13/3/2020 الی اطلاع بعدی مسدود میباشد. هموطنان گرامی مطلع باشند.
قابل ذکر است كه حالات وفیات و سایر موارد عاجل مستثنی از این امر بوده و شعبه قونسلی سفارت آماده عرضه خدمات می باشد