اعتبار پاسپورت های دست نویس

به تعقیب اطلاعیه های  قبلی یکبار دیگر به اطلاع هموطنان گرامی مقیم در کشور های ناروی، دنمارک و آیسلند رسانیده میشود که : نظر به تصمیم سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ایکاو) تمام پاسپورت های دستنویس الی ۲۴ نومبر سال ۲۰۱۷ عیسوی مدار اعتبار میباشد
بنا آنعده از هموطنان عزیز ما که دارای چنین پاسپورت میباشد (در صورت داشتن تذکره تابعیت افغانی )هر چه سریعتر اقدام به درخواست پاسپورت های ماشین خوان نمایند تا در آینده به مشکل مواجه نشوند