اعلامیۀ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو در پیوند به رویدادهای تروریستی در کابل و قندهار

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو با ابراز تأثر و تأسف عمیق از وقوع حملات المناک تروریستی که توسط تروریستان مزدور و بی رحم در شهرهای کابل و قندهار الیوم دوشنبه مؤرخ ۱۰ ثور 1397 صورت گرفت که باز هم افراد بی گناه بشمول تعداد از جوانان رشید، عضو خانواده رسانه ها،  نو نهالان دانش آموز، شهید و مجروح گردیدند ،  مراتب تسلیت و همدردی خویش را خدمت تمام قربانیان مظلوم این حادثه اعم از ملکی و نظامی تقدیم می دارد و از خداوند بزرگ برای شهدا بهشت برین و برای مجروحین شفای عاجل و کامل استدعا می نماید.

حمله بر اصحاب رسانه  حمله بر دموکراسی و آزادی بیان است. سفارت جمهوری  اسلامی افغانستان این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را به شدید ترین الفاظ تقبیح می نماید.