اعلامیۀ سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو در پیوند به رویدادهای تروریستی در کابل و بغلان

بسم الله الرحمن الرحیم

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو حمله تروریستی و بزدلانه گروه تفرقه افگن داعش را به مرکز توزیع شناسنامه واقع غرب کابل که باعث شهادت ۶۹ تن از هموطنان ما از جمله زنان و کودکان و جراحت بیشتز از ۱۲۰ تن از هموطنان مومن و مسلمان گردید به شدت محکوم می کند.

این نماینده گی مراتب تسلیت و همدردی خود را با مردم شریف افغانستان به خصوص قربانیان این حادثه ابراز نموده برای شهدا بهشت برین و برای مجروحین شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان صبر جمیل از بارگاه خداوند متعال استدعا می نماید.

حمله به روند ملی و انتخابات نمی تواند عزم و اراده مردم ما را بخاطر اشتراک گسترده در روند دموکراتیک تضعیف نماید.

Source: EPA