اعلان کاریابی در بخش قونسلی سفارت

سفارت ج.ا.افغانستان مقیم اسلو برای یک نفر کارمند محلی در بخش قونسلی ضرورت دارد.

شرایط:

-تجربه کار در بخش اداره

-دارای قابلیت تکلم و تحریر به زبان های  دری، پشتو و انگلیسی

-دارای مهارت های IT و کمپیوتر (افیس)

-مثبیت بین، رویه و برخورد مثبت با همکاران و متقاضیان قونسلی

-انعطاف پذیر در کار

-دارای اسناد اقامت در ناروی

 

آغاز کار:

-در اسرع وقت

-قرار داد سالانه قابل تمدید

 

معاش:

-مربوط به تصمیم بعدی

 

اخرين مهلت براى درخواست:

١٨ جنورى ٢٠١٨

 

اگر شما علاقمند هستید لطفاً CV یا خلص سوانح خویش را به ایمیل ادرس ذیل بفرستید.

info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

یادداشت: فقط درخواست های اشخاصیکه که دارای شرایط فوق الذکر باشد در نظر گرفته خواهند شد.