تذکره های سال ۱۳۹۶

به اطلاع تمام شهروندان افغانستان مقیم در کشور های ناروی , دنمارک و آیسلند رسانیده میشود اینکه  قرار قانون و طرزالعمل ریاست محترم ثبت و احوال نفوس، آنعده تذکره های که شروع از سال جاری هجری شمسی (۱۳۹۶) خارج از سیستم مرکز ملی تثبیت هویت صادر گردیده و یا میگردد  و صدور از این مرکز را ندارند )در غیاب شخص صادر گردیده است ( فاقد اعتبار میباشد.

بنا از تمام هموطنان عزیز خویش خواهشمندیم تا در صورت عدم موجودیت تذکره لطف نموده تذکره غیابی خویش را از طریق سفارت ج.ا.افغانستان در اسلو درخواست نموده تا در آینده برای امورات رسمی شان مشکل ایجاد نه گردد.