دیدار خانم بارکزی با مسولین و اشتراک کنندگان فیستوال ERAS

خانم شکریه بارکزی سفیر و نماینده فوق العاده ج.ا.افغانستان مقیم اسلو با مسولین و اشتراک کنندگان افغان فستیوال بین المللی فرهنگی ERAS در مقر سفارت ملاقات نمود. ابتداً خانم سفیر به آقای احمد لمر یکی از برگزارکنندگان این فیستوال، آقای بیژن ظفر مل یکی از هنرمندان معروف کشور و خانم پلوشه یکی از فعالین فرهنگی افغان در کشور ناروی؛ را در سفارت خوش آمدید گفت و از تلاش های شان برای معرفت فرهنگ و کلتور کشور از طریق اشتراک در چنین فیستوال های بین المللی کلتوری سپاس گزاری نمود و موفقیت فیستوال ERAS را به آنها تبریک عرض نمود. خانم سفیر گفت که سفارت ج.ا.افغانستان مقیم اسلو اماده است که فعالیت های فرهنگی بیشتر این فعالین فرهنگی، را حمایت نمائید.

در پاسخ فعالین افغان فوق الذکر از خانم سفیر بخاطر دعوت به سفارت سپاس گزاری نمود و گفت که تلاش های شان را برای معرفت ارزش های فرهنگی کشور بییشتر خواهد ساخت.

قابل ذکر است که فیستوال بین المللی کلتوری ERAS به تاریخ ۲۶ و ۲۷ اگست سال ۲۰۱۷ عیسوی در اسلو دایر گردید که افغانهای مقیم ناروی در آن  نمایش لباس های ملی، آتن، کنسرت های موسیقی از طرف هنرمندان افغان اجرا نمود.