دیدار خانم بارکزی با فعالین فرهنگی افغان در کشور ناروی

خانم شكريه باركزى سفير جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو هفته گذشته با آقای اسحاق امانزی و آقای دین محمد کاروانی فعالین فرهنگی افغان مقیم کشور ناروی در مقر سفارت ملاقات نمود. در اين ملاقات در مورد مشكلات افغان های مقیم ناروی ، امکان ایجاد یک مرکز فرهنگی افغان ها و ایجاد یک شبکه متخصصین افغان های مقیم اروپا بحث صورت گرفت.