رخصتی روز مقدس میلاد النبی

سفارت ج.ا.افغانستان به روز پنجشنبه مورخ ۹ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۷ عیسوی به مناسبت میلاد النبی (ص) مسدود میباشد. هموطنان گرامی مطلع باشد.