ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر پیشین کار و امور اجتماعی شهداء و معلولین

خانم شکریه بارکزی سفیر افغانستان در کشور شاهی ناروی، هفته گذشته با آقای محمدالله ناقد وزیر پیشین کار و امور اجتماعی ، شهداء و معلولین و سفیر صلح جهانی  دیدار کرد. در این ملاقات موضوعات مختلف از جمله نشست احتمالی مقدمه گفتمان بین الافغانی در سطح اروپا با اشتراک نماینده گان کشور های همسایه و دولت ناروی، اوضاع سیاسی کشور ، نقش زنان، جلوگیری از خشونت علیه زنان و دیگر مسایل مرتبط، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.