Notice: تابع wpdb::prepare به‌صورت نادرست فراخوانی شد. پرس‌وجو (query) حاوی تعداد صحیحی از دارنده‌های مکانی (placeholder) (2) برای تعداد آرگومان ارسال‌شده (3) نیست. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.8.3 اضافه شده است) in /home/A/afghanistanembassyno/www/wp-includes/functions.php on line 4204
وکالت خط – Afghanistan Embassy – Oslo

وکالت خط

لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نمائید

وکالت خط—اسناد لازمه جهت ترتیب وکالت خط به مقصد نکاح خطوکالت خط – اسناد لازمه جهت ترتیب وکالت خط برای جایداد.

 • کاپی قباله
 • کاپی پاسپورت موکل
 • کاپی تذکره تابعیت موکل
 • کاپی پاسپورت و تذکره شاهدان
 • کاپی پاسپورت و تذکره وکیل
 • داشتن دو قطعه عکس از موکل و شاهدان در روز مراجعه

نوت: در صورتی که جایداد ملک موروثی باشد، داشتن حصر وراثت الزامی است.

 

تربیب حصر وراثت خط ــ اسناد لازم جهت ترتیب حصر وراثت

 

 • کاپی قباله وسایر جایداد متوفی
 • کاپی اسناد های متوفی به شمول ورق فوتی ایشان
 • کاپی پاسپورت های مورثین
 • کاپی تذکره تابعیت مورثین
 • کاپی پاسپورت و تذکره ۲ نفر شاهد و ۳ نفر اقرار کننده گان
 • داشتن دو قطعه عکس از مورثین، اقرار کننده گان و شاهدان در روز مراجعه

وکالت خط—اسناد لازمه جهت ترتیب وکالت خط به مقصد نکاح خط 

  • نکاح خط عروفی
  • کاپی تذکره
  • کاپی پاسپورت
  • ورق معلومات از اداره ثبت احوال نفوس از کشور که زنده گی میکنید
  • کاپی اسناد هویت شاهدان
  • داشتن دو قطعه عکس از موکل و شاهدان در روز مراجعه

   

وکالت خط – اسناد لازمه جهت ترتیب وکالت خط به مقصد طلاق

 •  
  • کاپی پاسپورت
  • کاپی تذکره
  • کاپی نکاح خط
  • کاپی اسناد های هویت شاهدان و وکیل
  • کاپی ورق معلومات از اداره ثبت احوال نفوس
  • داشتن دو قطعه عکس از موکل و شاهدان در روز مراجعه
 • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را بطور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. متقاضیانیکه وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، سفارت نمیتواند به درخواست شان رسیدگی نماید
 • ساعات پذیرش مراجعین: روز های دوشنبه الی پنج شنبه، از ساعت 9:00  الی 13:00  و زمان جواب به تلفون های هموطنان ما از ساعت13:00  الی ساعت 15:00  بعد از ظهر
 • برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید
 • قبل از مراجعه به سفارت اسناد و مدارک خویش رابه ایمیل ادرس ذیل ارسال نمایند:
                                legal.affairs(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no
 • بعد دریافت وقت ملاقات و ارسال اسناد به ایمیل، زمان مراجعه به سفارت ذریعه ایمیل و یا تماس تلفونی مسوولین با شما هماهنگ میگردد.
 • . حضور در سفارت: موکل یا موکلین و دو نفر شاهد باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی وکالتنامه و اسناد لازم حاضر شوند
 • . فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی وکالتنامه را با دقت به زبانهای دری یا پشتو خانه پُری نموده در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورم را از این صفحه به دست آورده میتواند
 • . اسناد مورد ضرورت و شاهدان: لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعین شده در سفارت
 • افغانستان به ترتیب ذیل با خود داشته باشید
 •    . محصول: هرمتقاضی برای ترتیب وکالتنامه باید ۱۳۴۶کرون ناروژی از طریق ماشین بانک با استفاده از کارت های بانکی در سفارت افغانستان بپردازد

.سفارت افغانستان تحت هیچ شرایطی پول نقد را نمی پذیرد

 .نوت: لطفا اسناد لازمه کامل را حین مراجعه به سفارت نزد خود داشته باشید. سفارت افغانستان سهولت خدمات چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد 

شماره تیلفون بخش حقوقی از۱ الی ۳ بعد از ظهر:

۰۰۴۷۲۲۱۲۳۵۷۰

آدرس ایمیل بخش حقوقی

legal.affairs(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

 آدرس پستی بخش قونسلی

Consular Section

Embassy of Afghanistan

Gange- Rolvs gate. 5, 0273 Oslo, Norway