Notice: تابع wpdb::prepare به‌صورت نادرست فراخوانی شد. پرس‌وجو (query) حاوی تعداد صحیحی از دارنده‌های مکانی (placeholder) (2) برای تعداد آرگومان ارسال‌شده (3) نیست. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.8.3 اضافه شده است) in /home/A/afghanistanembassyno/www/wp-includes/functions.php on line 4204
ویزه – Afghanistan Embassy – Oslo

ویزه

سفارت کبرای افغانستان در اسلو برای کسانیکه در کشور های ناروی، دنمارک و آیسلند سکونت داشته و درخواست ارائه نمایند، ویزه صادر مینماید.

براساس مقررات موجود، ما فقط ویزۀ یک ماهۀ یک بار مسافرت صادر می کنیم. کسانی که می خواهند برای مدت بیشتر در افغانستان باقی بمانند، می توانند جهت تمدید مدت اعتبار ویزۀ اقامت شان به ریاست امور قنسولی وزارت امور خارجه در کابل، مراجعه و درخواست ارائه نمایند. البته در حالات استثنایی ویزه های کثیرالمسافرت و سه ماهه فقط برای منسوبین رسمی دولت و قوای مسلح کشور های ناروی، دنمارک و آیسلند و دارندگان پاسپورت های سیاسی، در صورتی که هدف سفر شان رسمی بوده و در زمینه دلایل قانع کننده ارائه کنند؛ صادر شده می تواند.
متقاضیان ویزه می توانند درخواست های شان را از طریق پست ارسال کنند و یا جهت درخواست به بخش قنسولی سفارت افغانستان در اسلو مراجعه نمایند. درخواست های ویزه به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد.  درخواست هایی که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، مورد اجرا قرار نمی گیرند.

اسناد و موارد ضروری برای تقاضای ویزه 
متقاضیان ویزه، چه از طریق پست و چه یا مراجعه به دفتر سفارت، باید اسناد آتی را  ارائه کرده موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
۱.  فورمۀ درخواستی ویزه که باید با دقت تکمیل و امضا شده باشد.  
فورمه های درخواست ویزه را به زبان های انگلیسی، دری، پشتو و نارویژی در پایین صفحه ویزه در بخش قونسلی ویب سایت سفارت به دست آورده خانه پری کنید.

۲.  پاسپورت شخص درخواست دهنده ( پاسپورت باید حد اقل شش ماه مدار اعتبار باشد. )

۳. دو قطعه عکس استندرد پاسپورت که باید در جای مربوط بالای فورمه نصب گردد ( این دو قطعه عکس باید تازه و یکسان بوده مستقیما از جلو گرفته شده و هر دو گوش شخص در آن قابل رویت باشد. )

۴.  جهت تثبیت آدرس فعلی متقاضی پاسپورت، باید اسناد لازم از قبیل:  بل برق، اوراق بلدیه و غیره که نام و آدرس شخص در آن ذکر شده باشد، ارائه شود.

۵.  در صورتی که سفرکاری یا رسمی باشد، باید سند یا اسناد لازم از مرجع رسمی ذیعلاقه جهت تثبیت هدف سفر ارائه شود.

۶.  قیمت صدور ویزه ( جهت آگاهی به جدول قیمت ها در ذیل مراجعه شود. )

۷.  قیمت پست بازگشتی مطابق نورم تعیین شده که در جدول ذیل ارائه گردیده است. (درخواست دهندگان از داخل کشور ناروی می توانند، به جای قیمت پست بازگشتی، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده به عین ارزش را با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارائه نمایند.)

درخواست های پستی باید توسط پست راجستری شده به آدرس ذیل فرستاده شوند:
Embassy of Afghanistan
, Gange- Rolvs gate. 5
, 0244 Oslo
, Norway
این سفارت به نسبت مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستری فرستاده شده باشند، هیچ گونه مسؤولیت را نمی پذیرد.

طوری که در بالا توضیح گردید، کسانی که از داخل ناروی درخواست می دهند،  می توانند عوض قیمت پست بازگشتی، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده را با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارسال نمایند تا ویزه و اسناد شان توسط آن دوباره برای شان فرستاده شود.  درخواست دهندگان از کشور های دنمارک و آیسلند نمی توانند پاکت بازگشتی بفرستند. بنا براین، باید قیمت پست بازگشتی را مطابق نورم تعیین شده که در جدول قیمت ها ذیلاٌ درج است، پرداخت نمایند.

درخواست ویزه از طریق مراجعه به سفارت
متقاضیان ویزه می توانند در جریان اوقات تعیین شده به شعبه قنسولی سفارت افغانستان در اسلو مراجعه کرده درخواست خویش را ارائه کنند. اوقات مراجعه به بخش قنسولی قرار ذیل است:

روز های کاری: دوشنبه الی جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱ بعد از ظهر
لطفاً در روز های رسمی  بعد از ساعت ۱ بعد از ظهر و نیز در روز های تعطیلات عمومی به سفارت مراجعه نکنید، چونکه این سفارت در روز های رسمی بعد از ساعت ۱ بعد از ظهر مراجعین را نمی پذیرد و در روز های تعطیلات عمومی نیز مسدود می باشد.
بعد از ارایه درخواست توسط مراجعین، روز معینی برای مراجعۀ مجدد داده خواهد شد تا ویزه و اسناد خود را دریافت کنند.  در صورتی که مراجعین خواسته باشند ویزه و اسناد شان از طریق پست برای شان ارسال شود، باید برعلاوۀ قیمت ویزه، هزینه پست بازگشتی را مطابق نورم تعیین شده (به جدول قیمت ها در بالا مراجعه شود) پرداخت نمایند. البته مراجعین می توانند به جای پرداخت مصرف پست بازگشتی، یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند.
زمان طی مراحل درخواستی ها
بعد از این که درخواست های مکمل با تمام اسناد لازم به سفارت مواصلت نماید، ویزه در ظرف ۱۰ الی ۱۵ روز کاری صادر می گردد.
کسانی که از طریق پست درخواست میدهند، بخصوص از کشور های دنمارک و آیسلند، باید به خاطر داشته باشند که مواصلت درخواست های پستی الی سفارت و پست برگشتی در مجموع حدود ۱۰ روز کاری را در برمی گیرد. از درخواست دهندگان تقاضا می گردد تا قبل از دریافت ویزه هیچ گونه آمادگی سفر نگیرند.  در صورت معطلی در رسیدن پاسپورت و بروز مشکلات در برنامۀ سفر تان، سفارت هیچ گونه مسؤولیت ندارد.
قیمت صدور ویزه و پٌست بازگشتی
قیمت قابل پرداخت (به شمول مبلغ 2 یورو چارج بانکی در ناروی)
نوع ویزه
93یورو
ویزه یک ماهه یکبار مسافرت
75یورو
ویزه سیاحت
یورو 183

ویزه عاجل
مجانی
ویزه برای دارندگان پاسپورت های سیاسی و خدمت
مجانی 
( با در نظرداشت رویۀ بالمثل دولت ها )
ویزه برای کارمندان رسمی دولت که پاسپورت سیاسی یا خدمت ندارند، اما به هدف رسمی سفر می نمایند
مجانی
اجازه نامۀ ورود برای متولدین افغانستان که با پاسپورت غیر افغانی سفر می نمایند
مجانی
ویزه برای کارمندان دایمی ملل متحد، صلیب سرخ و نهاد های مشخص بین الحکومتی
25 یورو
(برای درخواست های دسته جمعی که شامل بیشتر از 5 پاسپورت باشد)
22 یورو
(برای یک الی پنج پاسپورت که شامل یک درخواست باشد)
قیمت پست بازگشتی در سرتاسر اروپای شمالی به شمول داخل  کشور ناروی

طریق تأدیۀ قیمت
۱.  قیمت ویزه و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به یورو قابل پرداخت می باشد.  پرداخت سایر اسعار پذیرفته نمی شود.

۲.  قیمت ویزه و سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر یا چک تصدیق شده بانکی که عنوانی “سفارت افغانستان در اسلو” صادر شده باشد، پرداخته شود.  پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست و در منی آرد یا چک بانکی نام پرداخت کننده و متقاضی باید تذکر یابد.

۳. منی آردر یا چک تصدیق شده بانکی را می توانید در مقابل پرداخت مبلغ مطلوب و فیس لازم از هر بانک شهری، صرف نظر از اینکه شما در آن حساب دارید یا خیر، به دست آورید.

۴. منی آردر یا چک تصدیق شده بانکی باید به ارزش مجموع پول قابل پرداخت به سفارت تهیه شده و ضمیمۀ درخواست تان به این سفارت فرستاده شود.

5. آن عده از متقاضیان که به سفارت مراجعه می نمایند، می توانند قیمت ویزه را از طریق ویزه کارت، ماسترکارت و کریدت کارت خود در داخل سفارت پرداخت نمایند.

اسناد اصلی 
اسنادی که به صورت اصلی همراه با درخواست ویزه ارائه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد می شوند.

فورمه های درخواستی 
اگر معلومات ارائه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، می توانید فورمه های درخواستی ویزه را به هر یک از چهار زبان دری، پشتو، انگلیسی و نارویژی از قسمت فورمه های این ویب سایت داونلود و خانه پری نمایید.


شماره تیلفون بخش قونسلی از۹ الی ۱ بعد از ظهر:

۰۰۴۷۲۲۱۲۳۵۷۰

آدرس ایمیل بخش قونسلی

consular.info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

آدرس پستی بخش قونسلی

Consular Section

Embassy of Afghanistan

Gange- Rolvs gate. 5, 0244 Oslo, Norway