Ambassadørens melding

Kjære alle sammen.

Velkommen til den offisielle nettsiden til ambassaden i Den islamske republikken Afghanistan i Oslo. Jeg er beæret over å bli utnevnt som den fjerde ambassadørens ekstraordinære og fullmektige for Afghanistan til Kongeriket Norge og til Danmark og Island. Jeg setter pris på tilliten som den afghanske regjeringen har gitt meg til å representere Afghanistan i denne dynamiske og viktige regionen.

De nordiske landene har de siste årene gitt betydelige bidrag til vårt lands arbeid for å oppnå sikkerhet, stabilitet og selvstendighet. Vi setter pris på støtten og hjelpen til nå, og oppfordrer deres fortsatte engasjement for å bidra til å opprettholde de betydelige prestasjonene i over ti år, gi flere og bedre muligheter og motvirke vanlige utfordringer.

I denne nye kapasiteten er jeg fast bestemt på å levere på mitt ansvar, herunder ytterligere styrking av partnerskapet og det vennlige bilaterale forholdet mellom våre land i nært samarbeid med norske og andre nordiske regjeringer. Min besittelse av embedet vil være dedikert til et økende fokus på å fremme og beskytte menneskerettighetene. Dette særlig for å sikre prestasjoner som afghanske kvinner har oppnådd de siste årene innen rammen av Afghanistans nasjonale og internasjonale forpliktelser, sikre sitt fortsatte og meningsfulle engasjement i fredsprosess, og investere mer i å bygge opp deira evner; å fremme samarbeid mellom våre parlamenter; legge til rette for samspill mellom organisasjoner i sivilsamfunnet; styrke kulturelle aktiviteter og fremme handel og økonomiske forhold.

I mellomtiden gleder jeg meg også til å utvide omfanget av ambassadens engasjement med den afghanske diasporaen i Norden, samt gi dem best mulig konsulære tjenester.

Ambassadør Shukria Barakzai