Danmark

Offisielt navn: Kongeriket Danmark

Hovedstad: København

Offisielle språk: Dansk

Befolkning: 5 560 628 (per 2011)

Størrelse: 43 098 kvadratkilometer

Valuta: DKK (danske kroner)

Statsform: Konstitusjonell monarki

Statssjef: Hennes Majestet Dronning Margrethe II

Statssjef: statsminister Lars Løkke Rasmussen

Regjering

Danmark er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styre, akkurat som Norge og Sverige. Det er en av de eldste monarkiene i Europa, dets herskerer dateres tilbake i mer enn tusen år. Statshode, Hennes Majestet Dronning Margrethe II er en etterkommer av den første konge, Gorm den gamle (936-958 e.Kr.). Alle beslutninger regjeringen gjør, må signeres av monarken i statsrådsmøtet. Statens råd består av ministrene i regjeringen og den regerende monarken. Rådsmøtene holdes med månedlige intervaller 10 ganger i året. Dronningen har ingen politiske plikter, Som i Norge og Sverige er hennes eneste plikter representativ og symbolsk. Tradisjonen krever en monark uten politisk sympati, og meninger av politisk karakter uttrykkes ikke offentlig. Dronningen krever nytt valg på vegne av statsministeren, som det er vanlig i konstitusjonelle monarkier.

Folketinget, det danske parlamentet, er et unicameral parlament med representanter valgt ved direkte proporsjonal avstemning. Det parlamentariske prinsippet om de utøvende som stammer fra parlamentets makt ble introdusert i 1849. Parlamentsvalget holdes hvert fjerde år, og det siste parlamentsvalget var i 2011.

Diplomatiske forhold

Den danske ambassadøren i Afghanistan er H.E. A. Carsten Damsgaard, utnevnt i april 2010. Damsgaard fulgte H.E. Reimer R. Nielsen, utnevnt i slutten av 2008.

For mer informasjon om Danmarks ambassade til Afghanistan, besøk:
http://www.ambkabul.um.dk/en/

Militærbidrag

For å fremme sikkerhet og skape et trygt miljø for sivilbefolkningen og frivillige arbeidstakere som fremmer utvikling, Danmark fokuserer på et robust militært engasjement i Afghanistan. Et overordnet formål med den danske militære tilstedeværelsen er også å «bidra til nasjonale, regional og internasjonal sikkerhet ved å hindre at landet igjen blir et friluftsområde for terrorister «. Den nyeste danske strategien for Afghanistan inneholdt ikke noen store endringer på utviklingssiden. Men når det gjelder sikkerhetsproblemet, strategien har tatt en ny sving. Den nåværende danske politikken at danske tropper burde være klare til å overføre ansvar til afghanske myndigheter og til slutt avslutte Afghanistan. Eller, som formulert i strategidokumentet, er målet å gradvis skifte balansen til et større sivilt arbeid og en mer trukket militær innsats «. Dette innebærer en styrking av dagens militærbidrag og et tyngre fokus på opplæring for den afghanske nasjonale hæren. Samtidig er innsatsen mot opplæring av det afghanske nasjonalpolitiet også styrket. I 2008, Den økonomiske støtten til den afghanske nasjonale hæren utgjorde opptil 10 millioner kroner i tillegg til et engangsbidrag på 30 millioner kroner til materiell oppgradering.

Det danske militære bidraget i Afghanistan er stort for et lite land. Antallet tropper stasjonert, fra august 2008, er 675 soldater. Innenfor året vil dette tallet øke til 750 soldater. Den største konsentrasjonen av danske soldater er i Regional Command Sør i Helmand-provinsen. Inntil nylig har tropper også blitt stasjonert i andre deler av Afghanistan. Noen ansatteoffisorer har støttet den tyske ledede PRT i Feyzabad i nord; andre har bidratt til PRT i Chagcharan i vest. Noen danskere har tjent på ISAFs hovedkvarter i Kabul, noen hos KAIA, den militære flyplassen for de felles ISAF-troppene i Kabul. Danske tjenestemenn har funnet at dette er ineffektivt, og nå vil de fokusere sin innsats i en bataljonstørrelses arbeidsgruppe i Lashkar Gah, PRT i Helmand. Helmand-provinsen er en svært ustabil provins hvor Taliban har et sterkt grep på befolkningen, Målet er imidlertid å trene afghanske soldater for å kunne takle sikkerhetsutfordringene i provinsen.

Afghanere i Danmark

Antall avghanske innvandrere som bor i Danmark pr. 1. januar 2007 er 9574. Det er også 1980 personer som er etterkommere av afghanske innvandrere.

For å lese mer vennligst besøk:
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/F47F6F78-32E2-4112-9D0C-4B3B6675A9E5/0/statistical_overview_2007.pdf