Norge

Offisielt navn på landet: Kongeriket Norge

Hovedstad: Oslo

Offisielle språk: norsk (bokmål og nynorsk) og samisk

Befolkning: 4 920 305 (per 2011)

Størrelse: 385 252 kvadratkilometer

Valuta: NOK (norske kroner)

Statsform: Konstitusjonell monarki

Statssjef: Hans Majestet Kong Harald V

Statshode: statsminister Erna Solberg

Regjering

Norge er et konstitusjonelt monarki som styres av den demokratisk valgte regjeringen som er ansvarlig for Stortinget. Statssjefens stilling er arvelig, og både sønner og døtre kan utnevnes som etterfølgere til tronen. For tiden er Hans Majestet Kong Harald V statsoverhode, og i samsvar med grunnloven regjerer han landet gjennom et ukentlig råd av statsmøte med regjeringen. I praksis er regjeringen beslutningstaker som fungerer som kongens rådgivere, og monarken har svært begrensede krefter under norsk grunnlov. Kongen utpeker regjeringen, men regjeringen er alltid dannet av et flertall av parlamentet, eller en gruppe som har parlamentets støtte.

Et parlamentarisk system innebærer at regjeringen er konstitusjonelt ansvarlig overfor og avhengig av parlamentets tillit. Dermed kommer kraften fra folket, gjennom parlamentet til utøvende. Dette prinsippet er i parlamentariske systemer over hele verden sikret av en rekke kontroller, som for eksempel en stemme for tillit og retten til å ringe til nytt valg. I Norge trenger statsministeren og hans kabinett ikke en positiv stemme i lovgiveren for å danne regjering og inngå kontor, men hvis den valgte regjeringen antas å ha mistet parlamentets tillit, kan en uklarhet stemme ut staten, og det er opposisjonen å danne et nytt alternativ.

Diplomatiske forhold

Den kongelige norske ambassaden i Afghanistan ble opprettet i Kabul i desember 2001, opprinnelig som en to-persons oppdrag. Den første norske bosatt ambassadøren i Afghanistan etter Taliban-regelen var H.E. Jan Erik Leikvang, som tok opp sin stilling i oktober 2004. Han var da den første nordiske bosatt ambassadøren til Afghanistan, noe som gjenspeiler det tette og positive forholdet mellom Afghanistan og Norge.

HAN. Herr Leikvang ble etterfulgt av H.E. Kåre R. Aas i mai 2008; H.E. Tore Hattrem var ambassadøren til Afghanistan fra juli 2010. H.E. Mari Skåre erstattet Mr. Tore Hattrem fra 2016. Den norske ambassadøren leder en stab av norske diplomater i Kabul, inkludert to utviklingsrådgivere stasjonert i den norske ledelsen i Faryab-provinsen.

For mer informasjon, vennligst undersøk Norges ambassades offisielle nettside:
www.norway.org.af

 

Militære bidrag

Siden slutten av den kalde krigen har internasjonale fredsoperasjoner spilt en økende rolle i FNs og NATOs arbeid. Å være sterkt engasjert i FN og NATO, er Norge pålagt å levere disse med tropper.

Norske tropper er i Afghanistan som en del av NATOs ledede internasjonale sikkerhetsstyrke. Isaf ble etablert 6. desember 2001 i samsvar med en resolusjon i De forente nasjoners sikkerhetsråd: Bonn-avtalen. Isaf opererer i Afghanistan på forespørsel fra afghanske myndigheter.

Isaf er en stabiliserings- og sikkerhetsstyrke. Dette betyr at de norske soldatene og deres kolleger i Isaf er i Afghanistan for å hjelpe det afghanske folk – ikke å kontrollere dem. Det langsiktige målet er at de afghanske myndighetene og folket selv skal kunne ta ansvar for egen sikkerhet og utvikling, slik at isafen kan reduseres og til slutt trekke seg ut av landet.

Norge trakk seg tilbake fra Quick Reaction Force i Mazar-e Sharif sommeren 2008. De 235 troppene som ble stasjonert, trakk seg effektivt tilbake fra 30. juni 2008. Denne tilbaketrekningen er en del av en pågående omorganiseringsprosess der det norske ledede gjenoppbyggingslaget, PRT, i Meymaneh vil bli styrket. Omfordelingen av den norske spesialstyrken (Telemark Batalion) fra Mazar e-Sharif til Meymaneh ble gjennomført 18. juli 2008. Ved utgangen av 2008 ble rundt 615 soldater sendt i Afghanistan. Til sammenligning, fra og med 17. oktober 2008, hadde Norge 526 soldater sendt i internasjonal virksomhet på global basis. Noen 465 av disse ble sendt til den norske ledede PRT i Meymaneh. Denne PRT har også 111 latviske soldater under norsk kommando. Norge har stabsoffiserer og et nasjonalt støtteelement i Mazar e-Sharif, stabsoffiserer i ISAF HC i Regional Command-North, RC-N, og stabsoffiserer i ISAF HQ i RC-C (Kabul). I tillegg til dette er 150 norske spesialstyrker plassert rundt Kabul. Rundt ti menn og kvinner jobber på Kabul International Airport for å sende forsyninger, personell og materiale ut til PRTene over Afghanistan.

For mer informasjon, vennligst undersøk den offisielle nettsiden til den internasjonale sikkerhetsstyrken:
http://www.nato.int/isaf/

eller besøk Afghanistan-portalen (på norsk):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/bistand_afghanistan.html?id=573474

Utviklingshjelp

Som et land med lang historie om å bidra til utenlandsk bistand, har Norge vært involvert i humanitær hjelp i Afghanistan de siste tretti årene. Frem til Talibans fall i 2001, ble denne støtten kanalisert gjennom FN, Afghanistan Support Group og gjennom ulike NGOer. I dag er Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, en viktig kanal for norske midler. De tre viktigste norske ngoene i Afghanistan er også viktige.

Afghanere i norge

Antall avghanske innvandrere i Norge (per januar 2011) er 12 043. Av disse har 2867 norsk statsborgerskap.

For statistikk, besøk SSB:
http://www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-01.html

I 2010 ble 1045 afghanere innvilget statsborgerskap, og 576 ble tildelt fast bosted i Norge.

For statistikk, besøk UDI:
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Annual-Report-2010/Statistics/