د کار موندنی خبرتیا

په اوسلو کی د افغانستان اسلامی جمهوریت د قونسلی څانګی یو نفر محلی کارکوونکی ته اړتیا لری.

شرطونه:

-د اداری په برخه کی کاری تجربه ولری.

– په پښتو، دری او انګلیسی ژبو د خبرو کولو، لیکلو او لوستلو وړتیا ولری.

-د IT او کمپیوتر په ځانګړی توګه افیس پروګرامونو سره بلدتیا

-مثبت لیدلوری لرونکی او د ټولو همکارانو او قونسلی ځانګی د مراجعینو سره د مثبتی رویی او صبر او حوصلی د خویونو درلودونکی

-د اداری په مختلفو څانګو کی د کار کوولو وړتیا ولری.

-د ناروی هیواد د اوسیدنی قانونی اسناد لرونکی وی.

 

د کار پیل:

-هر څومره ژر

-یو کلن قرارداد (د تمدید وړ)

 

معاش:

-په وروستنی فیصلی پوری اړه لری

 

د درخواست د پای نیټه:

١٨ جنورى ٢٠١٨ د غوښتنلیکونو د قبول اخرنی نیټه ده.

 

که چیری تاسو غواړی چی د کار لپاره درخواست وکړی نو مهربانی وکړی خپل CV مو لاندنی برښنا لیک ته ولیږی.

info(lhfkjglkfdsajhdfjghgfd)afghanistanembassy.no

یاددونه: یوازی هغه غوښتنلیکونه به نظر کی ونیول شی چی اړوند شرطونه یی پوره کړی وی.