Retningslinjer for søknad om visum


Afghanistans ambassade i Oslo utsteder visum for personer som bor i, og søker fra, Norge, Danmark, Finland og Island. På grunn av regulatoriske begrensninger kan vi kun utstede visum med én innreise gjeldende for et opphold på en måned. De som ønsker å bli lengre i Afghanistan, kan søke hos konsulatavdelingen i Utenriksdepartementet i Kabul (Consular Section of the Ministry of Foreign Affairs) om visum forlengelse.

I spesielle tilfeller kan visum med flere innreiser som gjelder for en periode på opptil tre måneder bli utstedt for personer som innehar diplomatpass, ansatte i militæret fra de ovennevnte stater, og ansatte fra styresmaktene som er på offisielle besøk, dersom de har en tungtveiende grunn til å reise.

Man kan søke om visum per post eller ved personlig oppmøte. Søknadene vil bli behandlet i den rekkefølge de når konsulatavdelingen. Søknader som ikke er ferdig utfylt eller mangler nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Sjekkliste for forutsetninger og krav

Uansett om man søker per post eller ved personlig oppmøte, må alle søkere inkludere følgende i sin søknad:

  • Søknadsskjema for visum – fullstendig utfylt og signert. Dette kan lastes ned under menyvalget ”Søknadsskjemaer” under ”Visum- og konsulattjenester” i hovedmenyen på ambassadens internettside. Søknadsskjemaet må inneholde søkers telefonnummer.

  • Søkerens pass (passet må ha minst seks måneder igjen av sin gyldighetsperiode).

  • To passfoto festet i ruten på søknadsskjemaet (bildene må være tatt nylig og være identiske, tatt direkte forfra med begge ører synlig).

  • Dokumenter som bekrefter din nåværende adresse i Norge eller i et av de andre nordiske landene, som for eksempel strømregninger, dokumenter fra kommunen el. l.

  • Søkere som reiser på grunn av ansettelse eller forretninger må fremvise dokumentasjon fra sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver eller en annen involvert organisasjon som verifiserer formålet med reisen.

  • Et beløp (i form av banksjekk) som dekker visum behandling avgift (se pristabellen nedenfor).

  • Returkostnader for rekommandert post (som spesifisert i pristabellen nedenfor). Søkere fra Norge kan ta med en adressert konvolutt for rekommandert sending av returpost isteden for å betale returkostnadene.
Avgifter for behandling av visumsøknader og portokostnader

 Artikler    Beløp

(Inkluderer 6 Euro bankgebyr i Norge)
Visum for én måned, med én innreise   93 Euro. Postbetaling på 20 Euro tilkommer dersom søknaden er sendt via post.
Besøksvisum
  75 Euro. Postbetaling på 20 Euro tilkommer dersom søknaden er sendt via post.


Visum for innehavere av diplomat- eller tjenestemannspass   Ingen avgift. Postbetaling på 20 Euro tilkommer.
Visum for statsansatte og medlemmer av militæret som reiser på offisielt oppdrag, men ikke har diplomatiske pass eller pass for offentlige tjenestemenn   Ingen avgift (kommer inn under “Reciprocal State Practice Principle”). Postbetaling på 20 Euro tilkommer.
Innreisetillatelse for reisende med afghansk opphav som reiser med ikke-afghanske pass   Ingen avgift. Postbetaling på 20 Euro tilkommer.
Visum for fast ansatte i de Forente Nasjoner, Røde Kors og visse andre mellomstatlige organer   Ingen avgift. Søkeren må holde særskilt FN- eller Røde Kors-pass.
Returpostkostnader i Norden, inkludert innenlands i Norge for inntil 5 pass   20 Euro
Returpostkostnader i Norden, inkludert innenlands i Norge for flere enn 5 pass   25 Euro

Betalingsmetoder

Visumavgifter og alle andre konsulattjenester kan kun betales i Euro. Betaling i annen valuta vil ikke bli akseptert.

Visumavgifter og alle andre konsulatkostnader må betales med sertifisert banksjekk (valutasjekk) skrevet ut til ”The Embassy of Afghanistan, Oslo”. Disse kan skaffes i de fleste banker, uavhengig av om du har konto i banken eller ikke, ved å betale det nødvendige beløpet i tillegg til eventuelt gjeldende avgifter. MERK: Banksjekken må merkes med navnet på den som betaler eller personen som blir betalt for.

De som søker ved personlig oppmøte på ambassaden må betale med debet- eller kredittkort ved levering av søknad.

Betaling med kontanter, personlige sjekker eller bankoverføring blir ikke akseptert.

Betalinger må dekke det totale beløpet som skal betales til ambassaden, inkludert eventuelle gebyrer og postkostnader, og må innbetales på ambassaden samtidig med levering av søknadsskjemaet.Visumsøknad per post

Alle postsøknader må sendes med rekommandert post til følgende adresse:

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 


Ambassaden tar ikke ansvar for tap av dokumenter som ikke er sendt med rekommandert post.

Søkere i Norge må vedlegge en konvolutt for rekommandert sending med søkerens adresse påført, eller sende med banksjekk til å dekke kostnadene for returpost (spesifisert i tabellen ovenfor). På grunn av at postsystemene ikke er like i de nordiske landene, kan søkere fra Danmark, Finland og Island ikke vedlegge returkonvolutt, og må derfor vedlegge et banksjekk som dekker kostnadene for returpost.

Søkeren kan også velge å bruke ekspresspost-tjenester som DHL og TNT.Visumsøknad ved personlig oppmøte

Søkere kan søke ved å møte opp personlig på konsulatavdelingen ved ambassaden (se adresse ovenfor) i løpet av avdelingens offisielle åpningstider. Disse er som følger:

Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00.
Konsulatavdelingen er stengt utenom disse tidene, samt lørdag og søndag.

Etter at den ferdig utfylte søknaden er mottatt på konsulatavdelingen, blir søkere anmodet om å komme tilbake på en gitt dag og tidspunkt for å hente sitt visum festet til passet. De som søker ved personlig oppmøte kan be om å få pass og visum tilsendt etter ferdigbehandling, og må da levere en adressert konvolutt til rekommandert sending eller betale for returkostnadene her på ambassaden.

Søkeren kan også velge å bruke ekspresspost-tjenester som DHL og TNT.Behandlingstid

Etter at ambassaden har mottatt den ferdigutfylte søknaden/søknadene med alle nødvendige dokumenter, og med de nødvendige kostnader dekket, vil et visum bli utstedt i løpet av tre til seks arbeidsdager. MERK: Behandlingstiden kan ta betydelig lenger tid dersom søknaden av ulike grunner ikke er korrekt utfyllt.

Søkere som søker via post, spesielt de som søker fra Danmark, Finland og Island, må ta til etterretning at det tar fem dager for deres rekommanderte sendinger å nå oss, og enda fem dager for sendingen å komme tilbake. Derfor er det ønskelig at søkere ikke legger reiseplaner før de faktisk har mottatt visumet. Ambassaden er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i visumprosessen eller endringer i dine reiseplaner.Retur av originaldokumenter

Alle originaldokumenter innlevert som deler av en visumsøknad vil bli returnert til søkeren etter at visumprosessen er ferdigstilt.Søknadsskjema


Om du har lest informasjonen ovenfor og er klar til å søke, vennligst last ned et søknadsskjema for visum fra menyvalget ”Søknadsskjemaer”.Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon?


For mer informasjon, eller for å diskutere din søknad, vennligst ta kontakt med konsulatavdelingen i åpningstiden (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00).

Telefon:
(+47) 22 12 35 70

E-post:
consular.info@afghanistanembassy.no

Postadresse:
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS