Retningslinjer for sertifisering av dokumenter

Afghanistans ambassade i Oslo kan sertifisere juridiske, utdanningsmessige, yrkesmessige og kommersielle dokumenter som holdes av afghanske statsborgere og afghanskfødte personer som bor i, og søker fra, Norge, Danmark, Finland og Island.
Dokumenter utstedt av afghanske myndigheter kan kun sertifiseres om de allerede er sertifisert ved offisielt segl fra konsulatavdelingen ved Utenriksdepartementet i Kabul (Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kabul, Afghanistan). Man kan søke om sertifisering av dokumenter per post eller ved personlig oppmøte. I tillegg til selve dokumentet, må søker vedlegge et søknadsbrev som forklarer grunnen til sertifiseringen,

Sjekkliste for forutsetninger og krav

Uansett om man søker per post eller ved personlig oppmøte, må alle søkere inkludere/sørge for følgende i sin søknad:

- Det gjeldende dokumentet i originalform.
- Et søknadsbrev som forklarer grunnen til sertifiseringen.
- Et passfoto festet til søknadsbrevet. Fotografiet må være tatt nylig, og tatt direkte forfra med begge ører synlig.
- Dokumenter som bekrefter søkerens nåværende adresse, slik som strømregninger eller lignende dokumenter.
- Et beløp som dekker behandling av visumsøknad (se pristabell nedenfor).
- Returkostnader for rekommandert post (som spesifisert i pristabellen nedenfor). Søkere fra Norge kan ta med en adressert konvolutt for rekommandert sending av returpost isteden for å betale returkostnadene.


Avgifter og portokostnader

 Artikler  Beløp
Sertifiseringsavgift (Dokumentene som er allerede sertifisert av utlending department i Afghanistan)   Gratis
 Returpostkostnader  20 Euro (om nødvendig)

Betalingsmetoder

Dokumentsertifisering og alle andre konsulattjenester kan kun betales i Euro. Betaling i annen valuta vil ikke bli akseptert.

Sertifiseringsutgifter og alle andre konsulatkostnader må betales med sertifisert banksjekk (valutasjekk) skrevet ut til ”The Embassy of Afghanistan, Oslo”. Disse kan skaffes i de fleste banker, uavhengig av om du har konto i banken eller ikke, ved å betale det nødvendige beløpet i tillegg til eventuelt gjeldende avgifter.

De som søker ved personlig oppmøte på ambassaden må betale med debet- eller kredittkort ved levering av søknad.

Betaling med kontanter, personlige sjekker eller bankoverføring blir ikke akseptert.

Betalinger må dekke det totale beløpet som skal betales til ambassaden, inkludert eventuelle gebyrer og postkostnader, og må innbetales på ambassaden samtidig med levering av søknadsskjemaet.

Søke per post

Alle postsøknader må sendes rekommandert til følgende adresse:

Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Ambassaden tar ikke ansvar for tap av dokumenter som ikke blir sendt rekommandert.

Søkere i Norge må legge ved en adressert konvolutt for rekommandert sending eller et banksjekk (som spesifisert i pristabellen ovenfor) som dekker returkostnadene. På grunn av forskjellige postsystemer i de nordiske landene, kan ikke søkere fra Danmark, Finland og Island legge ved returkonvolutt, men må vedlegge et banksjekk som dekker returkostnadene.

Søke ved personlig oppmøte

Man kan også søke ved personlig oppmøte på ambassaden. Konsulatavdelingens åpningstider er:
Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00.
Konsulatavdelingen er stengt utenom disse tidene, samt lørdag og søndag.

Dersom vi ikke kan utstede sertifiseringen umiddelbart, vil du bli bedt om å komme tilbake på et avtalt tidspunkt. De som søker ved personlig oppmøte kan be om få sine dokumenter tilsendt per post. I så tilfelle må søker medbringe en adressert konvolutt for rekommandert sending, eller vedlegge nødvendig beløp for dekning av portokostnadene.

Retur av originaldokumenter

Alle originaldokumenter som innleveres til ambassaden som en del av din søknad vil returneres til søkeren når søknadsprosessen er ferdigstilt.

Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon?

For mer informasjon vennligst ta kontakt med konsulatavdelingen i åpningstiden (mandag til fredag fra 09:00 til 12:00).

Telefon:
(+47) 22 12 35 70

E-post.
consular.section@afghanistanembassy.no

Postadresse:
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Oslo
Gange- Rolvs gate 5
0244 Oslo
Norway 

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS