رهنمود صدور پاسپورت


قابل توجه متقاضیان پاسپورت!
بدون ارائه اصل تذکره تابعیت تأیید شده توسط وزارت امور خارجه صدور پاسپورت ممکن نمی باشد. در صورت نداشتن تذکره تابعیت لطفاً ابتدا درخواست تذکره به صورت غیابی را نمایید. بعد از صدور تذکره شما می توانید اقدام به درخواست پاسپورت نمایید.


سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو برای شهروندان افغانستان که در کشور های ناروی، دنمارک، فنلند و آیسلند اقامت دارند، بعد از حصول اطمینان از تابعیت افغانی و هویت ایشان پاسپورت عادی به اعتبار مدت  پنج سال در بدل محصول معینه به رویت سند اصلی تثبیت هویت و تابعیت (تذکره تصدیق شده وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان) بعد از علم آوری دقیق، صادر می کند.

پاسپورت به هیچ وجه در غیاب شخص متقاضی صادر و یا تمدید نمی گردد.


رهنمود درخواست پاسپورت ماشین خوان:

با آغاز روند صدور پاسپورت های جدید (ماشین خوان), مدت اعتبار پاسپورت های دست نویس، (مگر در حالات نهایت عاجل)، قابل تمدید نمی باشد. از مراجعین محترم که خواهان تمدید مدت اعتبار پاسپورت قبلی شان هستند، لطفاً مطابق این رهنمود به اخذ پاسپورت جدید اقدام کنند.

بخش قونسلی سفارت افغانستان در اسلو مطابق محدوده مسئولیت و صلاحیت ها تقاضانامه های هم میهنان مقیم ناروی، دنمارک، فنلند و آیسلند را برای صدور پاسپورت می پذیرد.

اسناد مورد نیاز:

1-    اصل تذکره تابعیت ج.ا. افغانستان که تأیید شده وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان باشد. (بدون ارائه تذکره تابعیت صدور پاسپورت به هیچ وجه ممکن نمی باشد)

2-    ارائه سایر مدارک شناسایی شما از افغانستان مانند؛ پاسپورت قبلی، نکاحنامه (تأیید شده توسط وزارت امور خارجه ویا در یکی از نمایندگی های ویا خارجی این وزارت)، اسناد تحصیلی، ترخیص عسکری، لایسنس، سند تولد و اصل سایر اسنادی که بتواند هویت شمار را تثبیت نماید.
ارائه اصل اسناد از کشور میزبان مانند؛ کارت اقامت، پاسپورت، سند قرابت فامیل (شجره فامیل)، گواهی تولد برای اطفال از کشور میزبان ( ناروی، دنمارک، فنلند و ایسلند) و اصل سایر اسنادی که بتواند هویت شما را تثبیت نماید.
ارائه اسناد بیشتر به تسریع روند تثبیت هویت و صدور پاسپورت کمک می نماید.

3-    فورم خانه پری شده درخواست پاسپورت برای هر درخواست کننده طبق همین رهنمود؛

4-    برای اثبات قرابت طفل با والدین سند فامیلی (شجره فامیل) ضروری می باشد. شما می توانید این سند را از شاروالی محل سکونت خویش بدست بیاورید.

5-    ارائه سند گواهی تولد برای اطفال که در کشور میزبان یا در خارج از افغانستان متولد شده اند، حتمی می باشد.

در صورت مفقود شدن پاسپورت قبلی، باید موضوع به پولیس محل گزارش یافته و اصل گزارش همراه با کاپی پاسپورت مفقود شده به بخش قونسلی سپرده شود تا پاسپورت قبلی از اعتبار ساقط گردد.

زمان مراجعه و سپردن اسناد:

1- لطفاً برای درخواست تقاضا پاسپورت جدید (ماشین خوان) یک وقت مصاحبه  از طریق همین وب سایت برای خود به شکل آنلاین تعیین نمایید.
دکمه سیستم یا سامانه تعیین وقت ملاقات در قسمت پائین همین صفحه قرار دارد.

2- لطفاً بدون مشخص ساختن وقت، به بخش قونسلی مراجعه ننمایید.

3- وقت مصاحبه برای هر فرد، حتی اعضای یک خانواده بدون در نظر داشت سن و سال (بشمول اطفال و کهن سالان)  به صورت جداگانه مشخص میگردد.

4-  پاسپورت های جدید برای هر فرد به شمول نوزدان به صورت جداگانه صادر می گردد. بناً حضور شخص متقاضی (بشمول اطفال و کهن سالان) پاسپورت جدید حین سپردن اسناد ضروری میباشد.

5- بخش قونسلی به هیج وجه اسناد مربوط به درخواست پاسپورت جدید را در غیاب شخص نمی پذیرد.

6- صدور پاسپورت جدید حد اقل شش هفته کاری را در بر می گیرد. در صورتی که اسناد متقاضی تکمیل نباشد، کارمندان بخش قونسلی با شما تماس گرفته و خواهان تکمیل نمودن اسناد شما می گردند. بعد از مواصلت اسناد مورد نیاز به بخش قونسلی مدت شش هفته  از تاریخ دریافت اسناد تکمیلی ( روز مواصلت اسناد) حساب می گردد. لطفا قبل از این موعد با بخش قونسلی سفارت تماس نگیرید. در ضمن لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را صرفاً پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.

فورم پاسپورت جدید:
این بخش را به صورت بسیار دقیق مطالعه کرده و در مطابقت با آن به ترتیب نمودن اسناد مورد ضرورت بپردازید؛ زیرا درخواست هایی که اسناد مکمل نداشته باشد، قابل پذیرش نیست و از این که چاپ و صدور پاسپورت در خارج ازناروی صورت می گیرد، بخش قونسلی هیچ نوع کمکی در مورد معطل قرار گرفتن ویا تسریع روند صدور پاسپورت الی تکمیل شدن اسناد، کرده نمی تواند. اگر اسناد تکمیل نباشد، تقاضاکننده مکلف است مجدداً به مشخص ساختن وقت اقدام نماید:

1- در فورم تقاضای پاسپورت، معلومات مورد نظر را به قلم خودکار سیاه و به صورت خوانا و دقیق درج کنید. در صورتی که شما در پر نمودن فورم مشکل دارید، لطفاً از دوستان و یا اقارب خود کمک بگیرید. پرنمودن فرم وظیفه کارمندان سفارت نمی باشد. فورم را شما از اینجا می توانید به دست بیاورید.

2- درج معلومات به دو زبان انگلیسی و یکی از زبان های رسمی کشور «پشتو یا دری» حتمی است.

3- اندازة قد به سانتی متر باید به صورت دقیق در فورم پاسپورت درج گردد، زیرا در پاسپورت دقیقاً همین اندازه درج می گردد.

4- برای درخواست پاسپورت دو قطعه عکس رنگه با مشخصات ذیل لازم می باشد. قابل تذکر می باشد، که عکس های ماشین اوتومات به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. لطف نموده به یک عکاسی مراجعه نمایید.

·        از زمان گرفتن عکس نباید بیش از شش ماه گذشته باشد.

·        رنگ پس زمینه یا عقب عکس باید سفید باشد.

·        اندازه یا سایزعکس 4 در 4،5 سانتی متر

·        صورت شما به طور مستقیم و هر دو گوش شما باید در عکس دیده شود.

·        پوشیدن هر چیزی که چهره شما را بپوشاند، ممنوع می باشد. ( مانند عینک وغیره)

5- لطفاً فورم را قبلاً امضا ننمایید. فورم را هنگام تسلیم دادن درخواست خویش مطابق هدایت کارمند بخش قونسلی امضا نمایید.

6- تغییر نام شخص تابع قوانین مشخص و نافذ در افغانستان بوده و فقط پس از طی مراحل قانونی در داخل کشور (افغانستان) قابل پذیرش می باشد. برای تغییر تخلص یا نام خانواده گی، مثلاً در صورت ازدواج، لطفاً نکاحنامه تائید شده  وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان را با خود داشته باشید. افرادی که به تغییر نام بدون طی کردن مراحل مطابق قوانین افغانستان، مبادرت ورزیده اند، لطفاً بدون مدارک قانونی صادره از مراجع رسمی افغانستان مراجعه نکنند.

7- بخش قونسلی سفارت صرفاً مسئولیت انتقال اسناد به مرجع صادر کننده  پاسپورت را دارد. بناءً درج دقیق املای نام، تخلص، تاریخ تولد مطابق به هر دو سالنمای هجری شمسی و میلادی، آدرس دقیق پُستی و تمام موارد دیگر مکلفیت تقاضاکننده پاسپورت می باشد. عدم دقت در این موارد سبب تأخیر در صدور پاسپورت شده می تواند.

8- در صورت درج معلومات نادرست در فورم پاسپورت و چاپ آن در پاسپورت، شخص متقاضی پاسپورت مکلفیت داشته و باید تمام مخارج رفع اشتباه را که نیاز به صدور پاسپورت جدید دارد، به عهده بگیرد.


دریافت پاسپورت:

دریافت پاسپورت به دو شکل ذیل ممکن می باشد.
1- دریافت پاسپورت از بخش قونسلی: در این صورت شما فقط هزینه ارسال پاسپورت از مرکز چاپ (جنرال قونسلگری ج.ا. افغانستان مقیم بن) به سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو را می پردازید. این مبلغ همراه با مبلغ صدور پاسپورت یکجا محاسبه شده است.

2-  دریافت پاسپورت به آدرس متقاضی: در این صورت شما مبلغ 20 یورو هزینه ارسال فی جلد پاسپورت توسط پست راجستری از سفارت ج.ا. افغانستان به مقصد آدرس پستی خویش پرداخت می نمایید. البته معادل مبلغ متذکره به کرون نارویژی توسط کارت بانک قابل پرداخت می باشد.

3- در صورتی که آدرس پستی شما اشتباه باشد. پاسپورت شما دوباره به سفارت برگشت می نماید. در این صورت شما شخصاً به بخش قونسلی سفارت مراجعه نموده و پاسپورت خویش را تسلیم می گردید. و یا شما مکلف هستید، که آدرس دقیق خود را به بخس قونسلی همراه با بیست یورو ارسال نمایید. بعد از دریافت آدرس و مبلغ ارسال پست پاسپورت شما دوباره به آدرس شما ارسال می گردد.

4- صدور پاسپورت جدید حد اقل شش هفته کاری را در بر می گیرد. لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را پس از دریافت پاسپورت تنظیم نمایید. در صورتی که شما قبلاً تکت سفر را تهیه نموده اید، مسئولیت آن به دوش خود شما می باشد.

بها و مدت اعتبار پاسپورت:

۱-مدت اعتبار پاسپورت های ماشین خوان، پنج سال می باشد.
۲- مبلغ صکوک یا بها پاسپورت فقط توسط کارت بانک به حساب بخش قونسلی سفارت قابل پرداخت می باشد. بخش قونسلی در بدل خدمات قونسلی به هیچ وجه پول نقد دریافت نمی کند.
۳- هر پاسپورت در بدل مبلغ (1200 کرون نارویژی) صادر می گردد که قیمت ارسال پُستی پاسپورت از مرجع صدور (محل چاپ) به آدرس بخش قونسلی سفارت دراسلو- ناروی نیز شامل آن است. در این صورت شما شخصاً پاسپورت خود را از بخش قونسلی تسلیم می شوید.
۴- هرگاه شما خواسته باشید، که پاسپورت به آدرس شما توسط پست راجستری ارسال گردد، قیمت ارسال هر جلد پاسپورت به آدرس دریافت کننده مبلغ  (220 کرون نارویژی) می باشد. در این صورت از بابت صدور و ارسال هر جلد پاسپورت به آدرس متقاضی مجموعاً مبلغ (1420 کرون نارویژی)  قابل پرداخت می باشد.

۵- بهای پاسپورت های ماشین خوان، نظر به ارزش تبادله کرون نارویژی به مقابل یورو قابل تغییر است.

برای تعیین وقت مصاحبه لطفاً به قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید.شماره تیلفون بخش قونسلی از 9 الی 1 بعد از ظهر:


 22123570 (47+)

آدرس ایمیل بخش قونسلی

consular.info@afghanistanembassy.no  

آدرس پستی بخش قونسلی

Embassy of Afghanistan

Gange- Rolvs gate 5

0244 Oslo Norway 

ایمیل بخش پاسپورت، فقط برای تکمیل اسناد:

در صورت ارسال اسناد به ایمیل ذیل لطف نموده به نکات ذیل توجه نمایید.

1-    ذکر نام، تخلص، تاریخ تولد و شماره پرونده و یا تاریخ مراجعه خویش را به بخش قونسلی؛

2-    متن ایمیل باید به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و یا به زبان انگلیسی نوشته شود. به ایمیل های که به غیر از زبان های فوق نوشته شده باشد. پاسخ ارائه نمی گردد.

3-     اسناد را به فورمت پی دی اف PDF اسکن نموده و ارسال نمایید. فورمت های عکس مورد قبول نمی باشد.

passport@afghanistanembassy.no

Book Appointment
رهنمود تعیین وقت ملاقات

به صفحه تعیین وقت مصاحبه برای درخواست پاسپورت خوش آمدید!

قابل توجه مراجعین محترم؛
لطفاً تا زمانی که ایمیل تأییدی وقت مصاحبه خود را دریافت ننموده اید، لطفاً اقدام به خرید تکت سفر به مقصد اسلو را ننمایید. در صورتی که شما قبل از تعیین وقت ملاقات و تأیید وقت ملاقات برای خویش تکت تهیه نموده باشید، مسئولیت آن به دوش سفارت ج.ا. افغانستان مقیم اسلو نمی باشد. 

قابل توجه هموطنان گرامی ساکن کشور سویدن: از شما صمیمانه خواهشمندایم، که به وبسایت سفارت ج.ا.افغانستان مقیم استکهلم مراجعه نمایید. سفارت کبرای ج.ا. افغانستان مقیم اسلو امور مربوط به کشور های ناروی، دنمارک، فنلند و ایسلند را به عهده دارد.

لطفاً رهنمود ذیل را به دقت مطالعه نمایید!

1. لطفاً مطابق به تقویم سال در جدول ملاقات ها، اول تاریخ و بعداً ساعت مراجعه خویش را انتخاب نمایید.

2. بعد از آن که شما ساعت و تاریخ مراجعه خویش را تعیین نمودید، فورم مشخصات فرد به صورت خودکار باز می گردد.

3. فورم مشخصات را به دقت خانه پری نمایید. ( هر فورم برای یک شخص خانه پری می گردد، برای سایر اعضای خانواده، باید وقت مصاحبه جدید تعیین نمایید.)

4. بعد از خانه پری فورم توسط دکمه Book Now درخواست خود را تایید نمایید.

5. درخواست تعیین مصاحبه یا مراجعه شما از طرف بخش قونسلی سفارت کبرای ج.ا. افغانستان مقیم اسلو مورد برسی قرار می گیرد. شما ایمیل تاییدی را بعد از برسی در مورد دریافت می نمایید. ایمیل تاییدی چند ساعت بعد برای شما فرستاده خواهد شد. لطفاً عجله ننموده دوباره برای خویش وقت مصاحبه تعیین ننمایید. 

6. وقت ملاقات شما برای درخواست پاسپورت بعد از دریافت ایمیل تاییدی نهائی می گردد. زمان، وقت و مشخصات فرد در ایمیل درج می باشد.

7. اگر ایمیل تاییدی در Inbox شما وجود نداشت، لطفاً داخل فولدرهای Spam و Junk  ایمیل خود را نیز مشاهده نمایید.

8. در صورتیکه برای سایر اعضا خانواده نیزمی خواهید وقت مصاحبه تعیین نمایید. در صفحه نهایی بالای Please click here کلیک نموده بعداً وقت مصاحبه بعدی را تعیین نمایید. لطفاً وقت مصاحبه بعدی را همزمان با وقت تعیین شده قبلی خویش تعیین ننمایید! به طور مثال شما برای وقت مصاحبه شخص اولی  ساعت 10:00  را انتخاب نمودید. برای شخص دوم ساعت 10:15 را انتخاب نمایید!

قابل توجه: در صورت تعیین چندین وقت مصاحبه با مشخصات یکسان همه اوقات ملاقات به طور خودکار از طرف سیستم رد می گردد.

حالا شما می توانید، با کلیک نمودن اینجا یا دکمه زیر برای خود وقت مصاحبه را درخواست نمایید.(11.17.2016)


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, Oslo
Gange-Rolvs gate 5  -  0244 Oslo  -  Norway  -  Phone: + 47 22 12 35 70

Powered by Kréatif AS