پیام جناب یوسف غفورزی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت فرارسیدن نوروز

 از جانب خود و همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو، فرارسیدن روز بین المللی نوروز،  آغاز فصل بهار و سال نو را تبریک و تهنیت عرض می دارم.

نوروز فرصتی برای تامل در گذشته و استقبال از سال جدید با چشم انداز نو میباشد،  یعنی امید و اطیمنان به سال مملو از سرور و شادمانی که  مظاهر آن صلح، آرامش و سعادت برای همه بشریت می باشد.

نوروز امسال همزمان است با بروز تهدید و چالش  جدید : با همه گیر شدن ویروس کرونا، گسترش سریع سراسری آن منجر به ایجاد ترس، وحشت و نگرانی در بین تمام مردمان  از ملیت های، فرهنگ ها و مذاهب گوناگون در نقاط مختلف جهان شده است.

این یک تذکار واضح دیگر از محوریت  بشریت در زمینه چالش های جهانی بوده و همچنان و  یادآور این واقعیت که همکاری میان همه کشور ها،  ضامن  بهتری برای مقابله با چالش های مشترک  و اطمینان از جهان ایمن تر و مرفه تر برای همه می باشد.

نوروز فرصت مناسبی برای همگرایی و  با هم بودن  است تا بهتر درک نمایم که مفهوم سرنوشت مشترک معنی و حقیقتی فراتر از آنچه غالبا تصور میشود در خود نهفته دارد و نشاندهنده روحیه شفقت، بخشش، آشتی و برادری می باشد. این اصول زیربنای خانواده واحد بشری یعنی همه بشریت را تشکیل میدهد.

  فرارسیدن بهار در افغانستان نمایانگر آغاز سال با اهمیت دیگر است. تلاش ها برای تقویت و تحکیم دست آورد های دو دهه گذشته که  بیانگر افغانستان جدید است، تداوم خواهد یافت. درعین حال، چشم اندازی است برای ختم چند دهه جنگ که دامنگیر کشور و مردم ما میباشد.

دولت افغانستان تلاش های صلح خود را با عزم قاطع و مسوولیت کامل انجام میدهد. برای اطمینان از نتیجه که  منعکس کننده خواست و انتظارات همه افغان ها باشد و بتواند روح همه افغان های که جانهای شیرین شانرا در راه صلح در افغانستان فدا نموده اند، حرمت گذارد.

این امر در مورد تمام پرسونل نظامی و ملکی شرکای بین المللی  که بخاطر تامین صلح در افغانستان قربانی داده اند نیز مصداق دارد.

 بر این اساس، دستیابی به یک صلح عادلانه ، با عزت و پایدار که بتواند دموکراسی ، حقوق بشر، آزادیهای اساسی و کثرت گرایی را برای نسلهای امروز و آینده استحکام بخشد، به حیث یک هدف استراتژیک دنبال میگردد.

در تصویر کلان تر ، وحدت ملی افغانستان همچنان به حیث نقطه قوت و عامل تعیین کننده در غلبه بر چالش های موجود و دستیابی به خودکفایی  و سعادت در کشور خواهد بود.

 بار دیگر, نوروز برای همه کسانی که در افغانستان و در سراسر جهان از این جشن فرخنده تجلیل می نمایند مبارک باد. برای همه شما سال جدید توام با صحت کامل، خوشحالی و سعادت آرزو دارم.