پیام یوسف غفورزی سفیرجهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت 57 مین سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی ناروی

مسرت دارم  به صفت سفیر جدید افغانستان مقیم ناروی، به مناسبت سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی

بیشتر بخوانید