پیام یوسف غفورزی سفیرجهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت 57 مین سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی ناروی

مسرت دارم  به صفت سفیر جدید افغانستان مقیم ناروی، به مناسبت سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی

بیشتر بخوانید

ملاقات محترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان و خانم شکریه بارکزی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با افغانان مقیم ناروی

در حاشیه سفرمحترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کننده‌گان به کشور شاهی ناروی، جلالتمآب

بیشتر بخوانید