ملاقات محترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان و خانم شکریه بارکزی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با افغانان مقیم ناروی

در حاشیه سفرمحترمه دوکتور عالمه معین امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کننده‌گان به کشور شاهی ناروی، جلالتمآب

بیشتر بخوانید