Notice: تابع wpdb::prepare به‌صورت نادرست فراخوانی شد. پرس‌وجو (query) حاوی تعداد صحیحی از دارنده‌های مکانی (placeholder) (2) برای تعداد آرگومان ارسال‌شده (3) نیست. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.8.3 اضافه شده است) in /home/A/afghanistanembassyno/www/wp-includes/functions.php on line 4204
پیام یوسف غفورزی سفیرجهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت 57 مین سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی ناروی – Afghanistan Embassy – Oslo

پیام یوسف غفورزی سفیرجهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو به مناسبت 57 مین سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی ناروی

مسرت دارم  به صفت سفیر جدید افغانستان مقیم ناروی، به مناسبت سالروز تاسیس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و کشور شاهی ناروی که 57 سال قبل به تاریخ 31 دسمبر 1961 انعقاد یافته است، این پیام را منتشر مینمایم.

تاریخ مناسبات افغانستان وناروی حکایت از روابط دوستانه ونیک دارد و این بخشی از تعهد همیشگی ما برای حفظ روابط مسالمت آمیز با همه ملت های جامعه جهانی  و بر اصول احترام متقابل، همکاری موثر در جهت منافع مشترک حمایت و گسترش صلح وامنیت، توسعه، شگوفایی در مقیاس ملی و بین اللملی میباشد.

در دسامبر 2001 سفارت کشور شاهی ناروی در کابل ومتعاقباً در سال2004 سفارت افغانستان در ناروی افتتاح گردید. این دو رویدار مهم، نقطه عطف در آغاز فصل جدید مناسبات کامل دیپلماتیک و همکاری بین افغانستان و ناروی و در عین حال بخش مهمی از شراکت جدید افغانستان  و جامعه بین المللی در سال 2001 به هدف شکست تروریزم و افراط گرایی و توانمند سازی ما افغان ها برای شکل دهی آینده جدید برای کشورمان به حساب می آید. آینده که در آن همه افغان ها بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی و اعمار مجدد کشور پرافتخارخویش سهیم گردند.

امروز، علی الرغم چالش های موجود ، تصویر یک افغانستان جدید که نزده سال قبل شکل گرفت، به واقعیت مبدل شده است.ارزش ها و اصول دموکراتیک در اعماق جامعه نفوذ نموده و نسل جدیدی از جوانان آگاه و متعهد به طور روز افزون رهبری نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی را به عهده میگرند. نهاد های امنیتی افغانستان رشد و قوام یافته است. زنان ومردان شجاع افغان در چوکات اردوی ملی وپولیس ملی، مسوولیت تامین امنیت منجمله پیشبرد عملیات های ضد ترورریستی و تطبیق نظم وقانون در جامعه  را به دوش گرفته اند.

نقش جامعه مدنی نوپای و متعهد ما در راستای فهم وایجاد راهکار های ممد تحکیم دموکراسی وگسترش حقوق بشر و عدالت اجتماعی به درجات بلند رفته است. دربخش آزادی بیان ، شماررسانه های خصوصی ازنظر کمیت و وسعت در حال افزایش بوده و عامل موثر پیشرفت در حوزه حکومت داری خوب ، حقوق بشر و حتی انکشاف به حساب می آید. افزون بر این نقش حیاتی زنان افغان به مثابه مظهر تغییر، درآوردن تحولات مثبت وسازنده از طریق ایجاد و تطبق پالیسی ها همچنان ادامه دارد.

دست آورد های فوق الذکر نتیجه تلاش ها و مساعی مشترک افغانستان و متحدین بین اللملی آن در جریان سال های اخیر میباشد و دراین راستا، بدون تردید کشور ناروی همچون شریک متعهد ونزدیک سهم مهم داشته است.

مساعدت های ناروی برای افغانستان با ماهیت چند سکتوری  در حوزه های امنیت ، توسعه ، حقوق بشر، حکومت داری، صلح و دموکراسی و مصالحه گسترانیده شده است. قربانی ده تن از نیروی های مسلح آن کشور که در چارچوب نیرو های بین اللملی تامین ثبات وامنیت جان باخته اند، شامل این نقش حمایتی میباشد. ما به همه پرسونل ناروی که درهنگام خدمت درافغانستان از خود فداکاری نشان داده اند ادای احترام مینمایم.

از منظر تاریخی علایق دوستی وهمبستگی ناروی با افغانستان حتی به قبل از سال 2001 بر میگردد. در دهه هشتاد میلادی، زمانی که مردم افغانستان در دفاع قهرمانانه و مبارزه بخاطر آزادی و استقلال کشور شان درمقابل اشغال خارجی می رزمیدند. در آن وقت کمک های بشردوستانه ناروی ازطریق سازمان های غیر حکومتی مانند صلیب سرخ ناروی، شورای ناروی برای مهاجرین و کمیته ناروی برای افغانستان صورت می گرفت. این موسسات امروز نیز در حصه ارائه خدمات بشردوستانه در افغانستان پیشتاز بوده و حضور فعال دارند.

ما بخاطر حمایت دوامدار کشور ناروی، طی دو مرحله دشوار و حاد تاریخ معاصر افغانستان ابراز سپاس و امتنان مینمایم. به باور ما سالروز تاسیس روابط ، فرصت خوبی برای برداشتن گام های نو جهت گسترش روابط و همکاری های متقابل در ساحات مختلف بین دوکشور می باشد.

معتقدیم که ظرفیت های بالقوه موجود همکاری میان دوکشور تا هنوز به فعلیت نرسیده است. به عنوان سفیرجمهوری اسلامی افغانستان در ناروی مصمم تا سهم خویش را در مرحله جدید روابط دوجانبه بین دو کشور ایفا نمایم.  تحکیم همکاری ها در ساحات مختلف منجمله اقتصادی و همکاری انکشافی، صلح و دیپلوماسی عامه، علایق فرهنگی، صحت و سکتور معارف ، مهاجرت وامنیت و همکاری های دفاعی محور تلاش هایم خواهد داد.

یکبار دیگر از کشور دوست و متحد ما ناروی بخاطر حمایت و مساعدت های که طی سالیان متمادی انجام داده اند قدردانی مینمایم.این مساعدت بخشی ملموس و قابل رویت تغییرات و دست آورد های افغانستان است. با اعتماد و نفس تازه و با مساعی مشترک ما با متحدین اللملی برای رسیدن به افغانستان صلح آمیز، امن، شگوفا و خودکفا به سوی آینده گام بر می داریم.

به امید گسترش روابط دو جانبه افغانستان و ناروی و ارتقای مناسبات بین دو کشور.