رخصتی

به اطلاع تمام هموطنان رسانیده میشود که سفارت ج.ا.افغانستان مقیم اسلو بخاطر رخصتی عمومی در کشور میزبان بتاریخ ۲۹ و ۳۰ ماه مارچ و دوم ماه اپریل  سال ۲۰۱۸ عیسوی مسدود میباشد.