خبرتیا

ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږی چی په اوسلو کښی د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت په ناروی هیواد کښی د عمومی رخصتی له کبله د 2021 کال د اپریل په 2 نیټه (د ۱۴۰۰کال وری ۱۳) بند دی