اطلاعیه / خبرتیا

 

اطلاعیه

به اطلاع تمام مراجعین محترم سفارت رسانیده میشود به مناسبت سال نو میلادی و رخصتی های عمومی در کشور شاهی ناروی، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو و بخش قونسلی آن به تاریخ های ذیل تعطیل میباشد:

روز دوشنبه مؤرخ 2022/12/26

روز دوشنبه مؤرخ 2023/01/02

خبرتیا

ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږی چی په اوسلو کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت او قونسلی څانګه یی په کوربه هیواد کښی د عمومی رخصتی له کبله په لاندي نیټو بند دی:

دو شنبه په ورځ د 2022 کال د دیسمبر 26 نیټه

دوشنبه په ورځ 2023 کال د جنوری 2 نیټه

                                          Announcement

This is to inform that the Embassy of the I.R. of Afghanistan in Oslo will remain closed on Monday 26/12/2002 and on Monday 2/01/2023 due to the New Year’s holidays.