خبرتیا / اطلاعیه

په اوسلو کې د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت د کاري حوزې اړوند  درنو هېوادوالو د پام وړ 

قابل توجه هموطنان ګرامی مقیم حوزه کاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو

اطلاعیه